O KOLE

KOŁO ŁOWIECKIE  - DARZ BÓR - MARCISZÓW
 -------------------------------------------------------------------------

Rok  założenia koła :                 1954
Założyciele naszego koła:         Marian Banaś
                                                    Henryk Dygas
                                                    Jan Pawlaczyk
                                                    Stefan Pypłacz
                                                    Bronisław Salmanowicz
                                                    Witold Zaleski

Nasze koło powstało w 1954 roku w Marciszowie i początkowo liczyło 12 członków. Grupa założycieli zarejestrowała je w Powiatowej Radzie Narodowej w Kamiennej Górze pod nazwą  "Darz Bór".
Obszar dzierżawionego obwodu wynosił 4380 ha, w tym było 1271 ha powierzchni leśnej.
Już od początku swojej działalności naszego koła główny wysiłek kierowano na ochronę środowiska, hodowlę oraz  bezwzględną walkę z kłusownictwem. otacza nas bowiem najpiękniejsza kraina w której żyjemy. Sudecka Kraina Łowiecka jest to niewątpliwie (choć na pewno subiektywnie ) najpiękniejszy przyrodniczo obszar naszego kraju.

Koło stopniowo się rozrastało pod względem liczby myśliwych którzy wywodzą się z różnych środowisk i zawodów. Łączy nas jednak jedno umiłowanie, jedna nasza pasja. Znaczna większość członków naszego koła posiada uprawnienia selekcjonerskie, a 4 pomyślnie ukończyło kurs strażników łowieckich.

Za całokształt działalności Kapituła Odznaczeń Łowieckich w 2006 roku odznaczyła nasze koło Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Za aktywność społeczną, krzewienie kultury i tradycji łowieckiej oraz pracę w Komisji Hodowli  Zwierzyny i Ochrony Środowiska Okręgowej Rady Łowieckiej kolega Czesław Salmanowicz odznaczony został  Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Ponadto 4 myśliwych posiada Srebrne, 6 Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.

   Z okazji 50-lecia koła jego członkowie ufundowali sztandar. Koło utrzymuje ścisłą współpracę z władzami samorządowymi i miejscową ludnością, z rolnikami ,a przede wszystkim  za pośrednictwem Szkoły Podstawowej w Marciszowie z młodzieżą. Myśliwi uznają ,że najważniejszym elementem troski o tak cudowne w naszym terenie środowisko naturalne jest wczesna edukacja dzieci i młodzieży.
   Współpracując ze szkołą podstawową w Marciszowie myśliwi z naszego koła realizują programy edukacyjne. Osią tej  edukacji jest program pt. "Cztery pory roku". Również inne programy ,takie jak "Dzień Ziemi" czy "Sprzątanie Świata", cieszą się wielką popularnością. Warsztaty plenerowe, w ramach których prowadzone są zajęcia interakcyjne, spełniają ważną funkcję w poznawaniu przez nasze dzieci przyrody. Budowa karmików, zbieranie żołędzi to m.in. zajęcia, które odbywają się w ramach naszych programów edukacyjnych, konkursy, lekcje biologi w terenie, konkursy, pogadanki w szkołach pozwalają dzieciom i młodzieży na bezpośredni kontakt z przyrodą, z lasem, z myśliwymi.
   Zapoznają się w ich trakcie z pracami, jakie wykonują myśliwi w łowisku , z istotą współczesnego łowiectwa, z językiem łowieckim i obyczajami myśliwskimi. Wczesna edukacja dzieci ma na celu ukształtowanie świadomości, nauki dobrych nawyków, właściwych przyzwyczajeń, dbania, troski i umiłowania przyrody. Piękno naszej przyrody dostrzegają myśliwi dewizowi którzy od wielu lat odwiedzają nasze łowiska. W obwodzie naszego koła nie tylko myśliwi ale i turyści mają do dyspozycji piękne tereny o bardzo urozmaiconym, malowniczym krajobrazie. Góry Kaczawskie oraz rozciągające się nieopodal Rudawy Janowickie stanowią wielką atrakcję turystyczną , miejscowość Miedzianka ze swoją burzliwą historią oraz bardzo malowniczy przełom rzeki Bóbr to wszystko co czyni nasz obwód jedną z najpiękniejszych krain sudeckich.